Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Denetim & GözetimDenetim & Gözetim

Sistem-süreç denetimi
TALAY PROJECTS; Tarafsız bir göz olarak yönetim sisteminizin ya da süreçlerinizin uygunluk ve etkinlik  değerlendirmesi yaparak raporlamaktadır. Denetimde kullanılacak yöntem/soru listesi kuruluşa özgü hazırlanmakta ve sonuçlar anlaşılır bir dille raporlanmaktadır. Denetim, uygunluğun değerlendirmesinin yanında  iyileştirmeye açık alanların tespitini de sağlamaktadır.


Gizli denetim
TALAY PROJECTS; Denetçi havuzu alanlarında uzman denetçilerden oluşmaktadır. Denetçilerimiz uluslararası tanınırlığı olan denetçi eğitimlerinin tamamlamış ve asgari 20 adam-gün denetim tecrübesine sahip, denetçi vasıflarına sahip, sektörel tecrübesi-uzmanlığı olan kişilerden seçilmektedir.

Gizli müşteri araştırmalarında, bayi, şube ve bürolarda gözlemleri yapan denetçiler kimliklerini gizleyerek bir müşteri gibi davranır. Denetçi, daha önceden hazırlanmış formları, yaptığı temasların ardından bayi ya da şubenin dışında doldurur. Bu araştırma mal ya da  hizmeti müşteriye ulaştıran bayilerde, şubelerde ve bürolarda hizmet veren personel ile gerçekleştirilir. Bu araştırmadaki en önemli nokta, hizmeti veren personelin, gözlemcinin kimliğini bilmemesi ve onu sıradan bir müşteri gibi görmesidir.

Gizli denetim hizmet sunumumuz;
• Müşteri memnuniyetini ölçebilme
• Çalışan performansını belirleme
• Çalışanların müşteriye verdiği önemi gözlemleme
• Rakiplerle kıyaslama yapabilme
• Eğitim İhtiyaçlarını tespit edebilme
• Organizasyonel hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını anlayabilme  
• Kuruluşun gelişim sürecini izleyebilmeyi sağlamaktadır.


Tedarikçi denetim-gözetimi
TALAY PROJECTS; Tedarikçilerinizin yönetim sistemini, belirli bir süreç ya da ürün gerçekleştirme faaliyetini sektör uzmanı denetçileriyle denetlemektedir. Aynı zamanda ürünlerin standart ya da şartlara uygunluğunu belirlemektedir.

Tedarikçi denetimi hizmet sunumumuz; tedarikçilerinize yönelik politikalarınızı hayata geçirmenizi, güvenilir ürün temininizi sağlamaktadır.


Müşteri memnuniyet ölçümü
TALAY PROJECTS; müşterinizin aldığı hizmetten memnuniyet düzeyini belirlemek ve gelişim alanlarını saptamak amacıyla tasarlanmış bir ölçümdür. Müşterilere uygulanan bu ölçüm, hizmet alınan kurum hakkındaki düşüncelerin tanımlanarak kurumun hizmet kalitesinin gelişmesine imkan sağlamaktadır.
Müşteri memnuniyeti ölçümü hizmet sunumumuz; müşteri sadakatini sağlamanızı ve müşteri beklentileri doğrultusunda mal-hizmet kalitenizi gözden geçirebilmenizi amaçlamaktadır.


Yönetim sistem uzmanı kiralama
TALAY PROJECTS; Yönetim sisteminizin sürekliliğini sağlamanız için süreli eleman kiralama hizmeti vermektedir. Bu hizmetle, uygun maliyetle profesyonel tecrübeyi ihtiyacınız duyduğunuz süre için ya da proje bazlı kiralayabilirsiniz.

Adres

Asmalı Sokaklar Sitesi
2801 Sokak B 14 Blok No:10NB/2
Bahçeşehir 1. Kısım Başakşehir
İstanbul -Türkiye

Telefon & Fax

+90 212 6071375

E-Posta

info@talayprojects.com

© 2018 Talay Projects