Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Rusya SertifikalarıRusya Sertifikaları Hizmeti

Ürünlerin kalite ve güvenliğini GOST, GOST-R standartlarına uygun olduğunu tasdik eder. Rusya Federasyonu’na ithal edilen tüm ürünlerde 1 Ekim 2000 tarihli Gümrük İdaresi (GTK) tebliğince GOST-R  sertifikasının alınması zorunlu hale getirilmiştir.

GOST-R sertifikasinin zorunlu alinmasi gereken urun ve hizmetlere sari renkte sertifika, istek uzerine alinmasi gereken urun ve hizmetler icin ise mavi renkte sertifika verilmektedir. Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu" ( Rusya Devlet Standartları Enstitusu) 30 Temmuz 2002 yilinda No:64 "Kalite belgelendirilmesi zorunlu olan mal ve hizmetler kanununa" istinaden mal ve hizmetlere sari renkte GOST- R sertifikasi alinmasi zorunludur.

GOST-R sertifikası, ürünlerin Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu tarafından yetkilendirilmiş laboratuarlarda test edilmesi sonrasında Rusya Federasyonu tarafından Akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilmektedir.

Ürün için GOST-R sertifikası  haricinde Yangın-Hijyen Belgeleri zorunlu ise, Rusya MCS Bakanlığı 08 Temmuz №:320 "Yangın belgelendirmesi zorunlu ürünler" Rusya Fedarasyonu Hijyen standartları 15 Agustos 2002 №:325 "kanunlarına istinaden önce Hijyen ve Yangın sertifikası alımından sonra GOST-R sertifikası verilmektedir.

Gost-R belgesi gerek geçerli olduğu bölgelerde gerekse diğer ülkelerde bir kalite belgesi olması dolayısıyla bir güven unsuru olarak değerlendirilmektedir.

Kullanildigi Alanlar
Rusya Gumrukleri (Zorunlu)
Perakende Magazalar (Perakende satilan urunler icin)
Insaatlar (Insaat Kontrolleri istegi dogrultusunda iskan ruhsati alabilmek)
Endustriyel Mutfak, Camasirhane gibi yerler (Çalistirma izni almak icin)
Üretim tesisleri (Calisma izni ve uretim izni almak icin)

Geçerli Olduğu Bölgeler
GOST Belgesinin Resmi olarak geçerli olduğu ülkeler : Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ( Belarusya )
GOST Belgesinin etkili olduğu ülkeler : Kazakistan, Türki Cumhuriyetler, Baltık Ülkeleri, Moldavya, Kafkas Cumhuriyetleri

SERTİFİKA ÇESİTLERİ
PARTİ BAZINDA(TEK SEFERLİK): Rusya Federasyonunda ithalatçı firma gerekmektedir. Sözleşme ile(invoice ibraz edilmesi)gerekmektedir. Sözleşmede ithalatçı firma ürünlerin sınıflandırılması Gümrük pozisyon(G.T.İ.P) numaralarına göre yapılmaktadır. Bu sertifika sadece bir defa için geçerlidir

1 YILLIK SERİ ÜRETİM SERTİFİKASI: Expert ve Numune gereksinimi olmadan evrak ve dökümanlara göre verilen sertifikalardır. 3 yıllık serü üretim için verilen sertifika ile aynı işlevi görür.

3 YILLIK SERİ ÜRETİM SERTİFİKASI: Uzman(Expert) ziyareti yapılarak 3 yıllık seri üretim sertifikası verilebilinir. 3 yıl boyunca  gerek gümrük gerekse iç pazarda zorunlu olan yerlerde geçerlidir.


RUSYA YANGIN BELGESİ
Yangın belgesi yada yangın güvenlik belgesi yangın güvenlik koşullarına uygun olan verimi teyit eden belgedir.  Ürünlerin yandıklarnda çıkardıkları gazların zehirli olup olmadıkları konusunda verilen bir belgedir. Yangın emniyeti ,yangından dolayı kişinin, mülkiyetin, bir cemiyetin ve devletin güvenliğinin sağlanmasının bir koşuludur.

Yangın güvenliği konusunda Federal kanuna ve 9 Kasım 2001 tarihli 1309 nolu Rusya Federasyonu Başkanının Kararına göre” Yangın emniyeti alanında Hükümetin kusursuzluğu konusunda” “yangın emniyeti alanında zorunlu onaya tabii tutulan imalat listesi” (8 Temmuz 2002 tarihli 320 Nolu Tehlike Durumu Mevzuatı Bakanlığının Emri) uygun bulunup, onaylanmıştır.

YANGİN EMNİYET SERTİFİKASİ GEREKTİREN URUNLER :
•Yanici ozellik tasiyan insaat malzemeleri ( Hali, duvar kagidi, polimer esasli yer kaplamalari, kapi vb.)
•Yangin Signalizasyon Sistemleri ve veri iletim kablolari
•Yangin geciktirici ya da onleyici malzemeler, yangin kapilari
•Yangin Dolaplari ve ic aksami
•Yangin Sonduruculer
•Yangin Damperleri
•220 V ve ustu gerilim tasiyan elektrik kablolari
•Kompresorlu buzdolaplari
•Gaz ile ilgili evlerde kullanilan LPG ya da dogalgaz ile calisan gaz ocagi, kombi, sofben gibi urunler
•Gaz ile ilgili endustriyel brulor, kazan, isi jeneratoru gibi urunler

YANGİN SERTİFİKASYON CESİTLERİ :
Yangın sertifikası Tek seferlik veya seri üretim bazında 1-5 yıllık olarak verilir


RUSYA GOSTSTROY BELGESİ
GOSTSTROY belgesi inşaatlarda kullanılan ürünlere verilmektedir. Bu belge, ürünün GOST-R.SNİP, PB normlarina uygun olduğunu belirtir.
GOSTSTROY  belgesi, Rusya Federasyonu insaat Bakanalığı tarafından GOST-R Belgelendirme sistemi kurallarına göre verilmektedir..GOST-R sertifikasının bileşenidir.


RUSYA ROSTEHNADZOR (RTN) - SANAYİ GÜVENLİĞİ İZNİ
Rusya Federasyonu özellikle Sanayi petro kimya sanayisinde Patlayıcı yanıcı ve diger tehlike arz eden yerlerde kullanılan ve çevre açısında tehlike oluşturan endüstriyel ürünler için zorunludur.
RTN belgesi bir nevi ürünün kullanım izni anlamına gelmektedir. Daha önce GGTN(GOSGORTEKHNADZOR) olarak bilinen bu belge 2004 Yılından sonra Rusya'da merkezleştirerek federal platforma taşınmış ve RTN(ROSTEKHNADZOR) olarak degişmiştir.

RTN GEREKTİREN ÜRÜNLER:
1.    Basınçlı kaplar
2.    Hava ve Gaz kompresörleri
3.    Yük ve insan-hasta asansörleri ve Eskalatörler
4.    Petro kimya ve gaz tesislerinde kullanılan Vana,Valf ve klapeler
5.    Endüstriyel Vinçler ve inşaat vinçleri,Elevatörler
6.    Kızgın Buhar bulunduran, Üreten ve taşıyan tüm sistemler
7.    Özel depolama üniteleri Gaz ve benzin Depoları yanıcı-patlayıcı veya toksit maddelerin bulunduruldugu depolar
8.    Ex-Proof, ATEX  özellikleri gerektiren elektro mekanik ekipmanlari
9.    Metal eğritme frınları
10.    Madencilik ve yer altında kullanılan eküpmanlar
11.    Petrol Rafinerilerinde kullanılan tüm ekipmanlar
12.    Tehlike arz eden kaynak işleri ve bununla ilgili ekipmanlar
13.    Gaz kullanılarak ısı üreten tüm sistemler Kazan ve yüksek ısılı Frınlar

RTN  ÇEŞİTLERİ
ROSTEKHNADZOR Kullanma izinleri Parti bazında veya Seri üretim için 3 veya 5 yıl olarak verilmektedir.


RUSYA TEKNİK ŞARTNAME
Teknik şartnamenin amacı bir taraftan, ticari malların pazarda serbest dolaşımı ile, diğer taraftan vatandaşların hayat, sağlık ve mülk güvenliği, çevre güvenliği, hayvan ve bitkilerin korunması, tüketicileri yanıltan faaliyetlerin önlenmesi anlayışları arasında makul bir balans kurmaktır. Yeni yasanın normatif temelini, zarar verme riskinin derecesini göz önünde bulundurarak, farklı ürün grupları için güvenliği sağlayan minimum talepleri içeren "Teknik Şartnameler" oluşturacaktır. Ulusal standartlar dahil, tüm diğer standartlar isteğe bağlı olarak sağlanacakt, serbest pazar koşullarında, malları "Teknik Şartnameler" kapsamı dışında kalsa bile, herkes uygunluk sertifikası almaya çalışacaktır.


ÖLÇÜM CİHAZLARI KAYIT VE KULLANIM İZNİ
Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Kazakistan'a ihraç edilmek istenen ölçüm cihazları, Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu tarafından kontrol edilmek sureti ile kayıt altına alınmaktadır.
Bu cihazlardan başlıcaları ;
o    Endüstriyel Ölçüm Cihazları
o    Jeodezi ve Hidroloji Aktiviteleri ile ilgili Ölçüm Cihazları
o    İç piyasada kullanılan Ölçüm ve Tartı Cihazları
o    Devlete ait kurumlar ve Milli Güvenlikle İlgili Ölçüm Cihazları
o    Çevre Sağlığı ile ilgili Ölçüm Cihazları
o    Sporla ilgili Ölçüm Cihazları
o    İş ve İşçi Sağlığı ile ilgili Ölçüm Cihazları


RUSYA MUAFİYET(RET) MEKTUBU:
Rusya Federasyonu Gümrük Komisyonu tarafından 6 ayda bir  kez yayınlanan tamimlerde, gümrüklerde hangi ürünlerde sertifika istenecegi  yayınlanmaktadır. Liste dışında kalan bir ürün için Muafiyet (RET MEKTUBU) alınmalı ve gümrük evrakları arasına konmalıdır. Bu evrak hem gümrük hemde iç piyasada kullanılır ve parti bazında verilir. Bu mektubu verme yetkisi VNIIS enstitüsü yetkisi dahilindedir..
Akredite(yetkilendirilmiş) sertifika merkezleri tarafından verilen ve ilgili ürünün sertifikalandırtmasının zorunlu olmadığını beyan eden b bu mektup sertifika merkezi tarafından belirli formda hazırlanarak imza ve kaşe ile onaylanmaktadır. Rusya Federasyonu, Kazakistan, Belarus, Ukrayna’da her bir ülkenin  kendine özgü ret mektubu formatı ve uygulaması bulunmaktadır. İlgili ürünün ayrıca gümrük birliği sertifikasyonu-deklarasyonu kapsamında olmadığına dair EAC ret mektubu da verilebilmektedir.
Ret Mektubu iki tipte verilmektedir:
1.    Ürünlerin satışı için Ret mektubu- Firma ve firma yöneticisi adına akredite belgelendirme kurumu tarafından hazırlanan mektuptur.
2.    Gümrük birimleri için Ret Mektubu- Belirli bir gümrük birimi ve yöneticisi adına akredite belgelendirme kurumu tarafından hazırlanan mektuptur.

Adres

Asmalı Sokaklar Sitesi
2801 Sokak B 14 Blok No:10NB/2
Bahçeşehir 1. Kısım Başakşehir
İstanbul -Türkiye

Telefon & Fax

+90 212 6071375

E-Posta

info@talayprojects.com

© 2018 Talay Projects